Forslaget Detaljregulering for Storneset masseuttak legges ut til offentlig høring og ettersyn i perioden 12.04.2019-07.06.2019

Tiltakshaver er Karl Einar Stubsjøen.
Plankonsulent er Pro Invenia AS.

Hele kunngjøringen med plandokumenter kan sees på kommunens hjemmeside:

Melhus kommune – Kunngjøringer