Forslaget Fillheia boligfelt legges ut til offentlig ettersyn i perioden 02.04.2019-14.05.2019

Grunneier og tiltakshaver er Torbjørn Glørstad.
Plankonsulent er Pro Invenia AS.

Hele kunngjøringen med plandokumenter kan sees på kommunens hjemmeside:

Hitra kommune – Kunngjøring