Riktig stadfesting av terrenget, pallkanter og infrastruktur er viktig for planlegging og dokumentering av mineraluttak og infrastruktur. Pro Invenia tilbyr landmåling med drone, som effektivt samler inn data til et høyoppløselig 3D bilde av terrenget.

 

Ingebrigt Bjørseth

Kunde- og Prosjektansvarlig

 

Dette kan vi bistå med:

  • Landmåling med oktokopter-drone
  • Generering av 3D terrengmodeller og ortofoto
  • Tradisjonell landmåling med presis GPS
  • Karttegning ihht. SOSI-standard
  • Konvertering mellom ulike GIS-formater
  • Innmåling og utsetting av borhull
  • Utsetting av høyder

 


 

Om oppmåling, kart og drone:

Pro Invenia har tillatelse fra luftfartsmyndighetene til droneflygning og kan effektivt gjennomføre oppmåling av store arealer på under en dag. Ved bruk av fotogrammetri, genererer vi en høyoppløselig punktsky og terrengmodell fra dronedataene, som også gir et bilde av overflaten. I tillegg til å fange detaljene godt, er metoden sikrere enn å ferdes med tradisjonelt oppmålingsutstyr i ulendt terreng.

Våre arealplanleggere har programvare og kompetanse til å tegne reguleringsplaner i Sosi-format for innsending til kommuner, og til å tegne driftsplankart for mineraluttak.

 

 

Camflight JPEG

Vi benytter blant annet Camflight drone i våre prosjekter