Pro Invenia har lang og god erfaring med tinglysingsoppdrag. Dersom man har rettigheter i fast eiendom, eller andre har rettigheter i eller på din eiendom, er det lurt å sikre disse rettighetene ved tinglysning. Formålet med tinglysning er å skape rettsvern for rettighetene. Vi kan hjelpe deg med både tinglysningsprosessen og utforming av rettigheter.

 

Ingebrigt Bjørseth

Kunde- og Prosjektansvarlig

 

Dette kan vi bistå med:

  • Innhente nødvendig dokumentasjon som skal vedlegges skjema for tinglysing
  • Fylle ut skjema for tinglysing
  • Innhente signaturer
  • Vurdere om det kreves egenerklæring om konsesjonsfrihet eller konsesjon, og eventuell utarbeiding av dette
  • Sletting av tinglyst heftelse
  • Utforming av rettigheter i fast eiendom. For eksempel veirett, rett til å legge strømkabel eller vannledning over annen manns grunn, båtfesterett etc.

Hvem henvender vi oss til:

  • Privatpersoner
  • Eiendomsmeglere
  • Byggefirma og eiendomsutviklere
  • Arkitekter

 


 

Om tinglysing:

Tinglysing er en offentlig registrering av en avtale mellom to eller flere parter, om rettigheter og forpliktelser som gjelder eiendom. En avtale trenger ikke tinglyses for å være gyldig, men tinglysing sikrer rettighetshaver rettsvern overfor en tredjepart. Hva som kan tinglyses er regulert i tinglysingsloven § 12.

Det som kan tinglyses er en rettighet eller gode knyttet til en annens eiendom, eller at eieren selv får forpliktelser eller begrensninger knyttet til bruken av sin eiendom, kalt heftelser. Vanlige avtaler å tinglyse dreier seg om rettigheter til vei, vann, parkering, leierett, eller for eksempel forkjøpsrett ved kjøp og salg av bolig. Festekontrakter er også vanlig å tinglyse, det samme er fallrettigheter og høyspente kraftledninger. Dersom rettigheten eller heftelsen er knyttet til en fysisk del av en fast eiendom, for eksempel en veirett, skal den stedfestet. Dette skal helst skje ved å merke det av på et kart eller en tegning. Pro Invenia bistår også i utforming av kartvedlegg.

Det finnes skjema for de ulike typene av avtaler og rettigheter som skal tinglyses. Disse finnes på Statens kartverk sine sider. Noen rettigheter krever spesielle skjema, dette gjelder for eksempel festekontrakter.

Det er også mulig å tinglyse avtaler en utformer selv. Det stilles imidlertid strenge formelle krav til utformingen av avtaler som skal tinglyses, slik at det er viktig å kontrollere både skjema og eventuelle vedlegg før de sendes inn. Vi har god erfaring på utforming av egne avtaler og er gjerne behjelpelig med både utforming og tinglysning av avtale.

I mange tilfeller kreves egenerklæring om konsesjonsfrihet eller vedtak om konsesjon. Vi kan også bistå i disse prosessene.

 

Hvorfor bruke oss:

Pro Invenia har god erfaring i tinglysing. Vi har kunnskap om hvilke krav som stilles til avtaler for at disse skal kunne tinglyses. Vi har bred kompetanse innen eiendomsjus, kartfag og verdsetting. Vi kan ivareta hele prosessen fra opprettelse og inngåelse av avtaler, helt til avtalen er tinglyst. Vi bistår med tinglysing over hele landet.