Vi utfører Site Acquisition eller SA for de store teleoperatørene i Norge og har gjort det de 10 siste årene. Vi er godt kjent med rammevilkårene og ulike typer for rapportering hos de ulike aktørene.

For oss handler dette om å bruke de personene med de riktige egenskapene, da det ikke er lett å finne en god selger med teknisk innsikt og forståelse for jus.

Samlet sett over årene har vi nok i overkant av 1000 avtaler på samvittigheten.

Ta kontakt for dialog vedrørende ditt prosjekt.

Roger Stalheim

Kunde- og Prosjektansvarlig

 


Hvorfor bruke oss: 

Pro Invenia har lang erfaring med prosjekter innenfor utbygging av telekommunikasjonsnettet i Norge, noe firmaet har vært involvert i siden det ble startet i 2006. I senere tid har vi også håndtert små og store prosjekter vedrørende forskjellige typer eiendomsutbygginger og omreguleringer.