Prosjektlederne i Pro Invenia skal tilføre verdi til deg som er prosjekteier. Dette handler om å sørge for at prosjekterende og utførende ledd, blir ledet slik at prosjektet kommer i mål slik det er planlagt.

For oss er prosjektledelse et håndverk hvor planlegging, organisering, styring og kontroll håndteres på en effektiv og trygg måte for deg som prosjekteier.

Pro Invenia har flere ansatte som har lang prosjektledererfaring fra små og store prosjekter. Vi leder i hovedsak prosjekter relatert til infrastrukturutbygging.

Ta kontakt for dialog vedrørende ditt prosjekt

 

Tor Einar Skjervold

Administrerende direktør

 


 

Hvorfor bruke oss:

Pro Invenia har lang erfaring med prosjekter innenfor utbygging av telekommunikasjonsnettet i Norge, noe firmaet har vært involvert i siden det ble startet i 2006. I senere tid har vi også håndtert små og store prosjekter vedrørende forskjellige typer eiendomsutbygginger og omreguleringer.