Å navigere riktig i det offentlige byråkrati kan til tider være utfordrende. Lovregler og offentlige saksbehandlingsprinsipper kan være vanskelig å forstå. Ofte kan saker bli avslått av det offentlige på bakgrunn av enkle misforståelser og dårlig kommunikasjon. Pro Invenia har lang og bred erfaring fra offentlig menighetsadministrasjon, og våre ansatte er ukentlig i kontakt med ulike offentlige instanser.

Pro Invenia legger vekt på god kommunikasjon og gjensidig respekt mellom privatkunde og det offentlige. Med et profesjonelt firma som tar seg av kommunikasjon og søknadsprosesser unngår man unødvendige avslag og unødvendig lang saksbehandlingstid.

 

Ingebrigt Bjørseth

Kunde- og Prosjektansvarlig

 

Vi kan blant annet bistå med:

 


 

Hvorfor bruke en Pro Invenia til myndighetsadministrasjon:

Det er mange lovregler og forskrifter man må forholde seg til når man søker tillatelser i det offentlige. Ofte kan det virke vanskelig å finne frem til riktig lovhjemmel, og riktig offentlig instans. Mangelfulle søknader og dårlig kommunikasjon er en gjenganger når søknader blir avslått eller avvist. Slike unødvendige avslag kan være meget kostnadskrevende for søker.

Pro Invenia har lang erfaring med tillatelsesprosesser mot det offentlige, og også mellom forskjellige offentlige instanser. Vi kjenner de forskjellige saksbehandlingsreglene godt, og vet hvilken instans som skal ha hvilken søknad og til hvilket tidspunkt. Profesjonell kommunikasjon og komplette søknader er, sammen med god kommunikasjon og oppfølging, sentralt for å få en sak raskt i gjennom.

Pro Invenia har sentral godkjenning som ansvarlig søker i byggesaker. Vi har tilgjengelig arealplanleggere, jurister, jordskiftekandidater, byggesakskyndige og bergingeniør. Vi har svært konkurransedyktige priser og skreddersyr hvert tilbud etter ditt behov.