Teleoperatører og fiberleverandører etablerer stadig nye og oppgraderer eksisterende anlegg. Vi kan gjennomføre kvalitetskontroll av disse anleggene med den hensikt å etablere en arena for feilretting og læring. Gjennom å avdekke avvik og rapportere disse vil en sikre en mer stabil drift med færre feilrettinger. Kundemassene vil oppleve mindre nedetid, samt at dette vil være kostnadsbesparende over tid både for leverandør og entreprenør.

Ta kontakt for dialog vedrørende ditt prosjekt.

Roger Stalheim

Kunde- og Prosjektansvarlig

 


 
Hvorfor bruke oss:

Pro Invenia er en av få bedrifter innenfor utbygging av telekommunikasjonsnettet i Norge, som kan levere denne tjenesten, da vi er godt kjent med alle kommersielle operatørers nett.