Pro Invenia leverer rådgivning for innendørs mobildekning. Vi har lang erfaring og er i stand til å ivareta interessene til arkitekter, byggherrer, brukere og samtlige mobiloperatører

Moderne bygg og økte energikrav, fører til tette bygg med dårligere mobildekning. Manglende involvering og planlegging av innendørsdekning, gir fordyrende og kompliserte løsninger ved bygging og renovering av bygg. Som Rådgivende konsulenter, kan vi rådgi, prosjektere og fasilitere innendørsanlegg som sikrer dekning, med høy kvalitet for både tale og dataoverføring.

Ta kontakt for dialog vedrørende ditt prosjekt.

Roger Stalheim

Kunde- og Prosjektansvarlig

 


 

Hvorfor bruke oss:

Pro Invenia har lang erfaring med prosjekter innenfor utbygging av telekommunikasjonsnettet i Norge, noe firmaet har vært involvert i siden det ble startet i 2006. I senere tid har vi også håndtert små og store prosjekter vedrørende alle tilgjengelige teknologier på radio, for de store teleoperatørene i Norge.