14. januar 2016

Arealplaner/ reguleringsplaner

Pro Invenia utformer arealplaner på alle nivå, både områderegulering og detaljregulering. Vi kan også være behjelpelige med kommuneplaner. Vi har bred erfaring fra flere typer arealplaner, som for eksempel næringsområder, industriområder, småbåthavner og infrastruktur. Vi tilbyr våre tjenester til det private og det offentlige markedet. Planarbeid er en dynamisk prosess, der det er viktig å […]
14. januar 2016

Byggesøknader og fradeling

Pro Invenia bistår både større utbyggere og mindre private aktører med anskaffelse av nødvendige byggetillatelser for gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Som ansvarlig søker ordner vi alle søknadspapirer og korrespondanse mot kommunen, håndterer nabovarsling og eventuelle innsigelser, koordinering med ansvarsretter, søknad om ferdigattest med mer. Som overordnet prosjekterende avklarer vi rammene og gjennomførbarheten for prosjektet, avklarer eventuelle […]
14. januar 2016

Ressursgeologi

Kunnskap om berggrunnen er viktig for all mineralproduksjon. Pro Invenia tilbyr innsamling av geologiske data som er nødvendige for å øke kunnskapen om en mineralressurs og bearbeider dataene i moderne dataverktøy, for å gi kunden riktig beslutningsgrunnlag for investering og drift.     Dette kan vi bistå med: Geologiske kartlegging i felt Kjerneboringskampanjer Feltanalyser med […]
14. januar 2016

Oppmåling, kart og drone

Riktig stadfesting av terrenget, pallkanter og infrastruktur er viktig for planlegging og dokumentering av mineraluttak og infrastruktur. Pro Invenia tilbyr landmåling med drone, som effektivt samler inn data til et høyoppløselig 3D bilde av terrenget.     Dette kan vi bistå med: Landmåling med oktokopter-drone Generering av 3D terrengmodeller og ortofoto Tradisjonell landmåling med presis […]
2. mai 2016

Dekningsanalyse

Selv om de store operatørene i dag bygger dekning i hele landet, vil det likevel være områder som ikke dekkes. Dette kan typisk være deler av en grisgrendt kommune, en nytt næringsbygg (innendørsdekning) eller et parkeringsanlegg Vi kan gjennomføre en dekningsmåling utendørs eller innendørs, men vi kan også basert på eksisterende forhold si noe om […]
2. mai 2016

Innendørsdekning

Pro Invenia leverer rådgivning for innendørs mobildekning. Vi har lang erfaring og er i stand til å ivareta interessene til arkitekter, byggherrer, brukere og samtlige mobiloperatører Moderne bygg og økte energikrav, fører til tette bygg med dårligere mobildekning. Manglende involvering og planlegging av innendørsdekning, gir fordyrende og kompliserte løsninger ved bygging og renovering av bygg. […]