25. mai 2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Rapbjørga steinbrudd, gnr. 25, bnr. 1, Melhus kommune. Planid: 2022007.

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om igangsettelse av revidert privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 25/1 i Melhus kommune.   Tiltakshaver: Rapbjørga pukkverk AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Formålet med å revidere gjeldende detaljreguleringsplanen er å utvide planområdet […]
3. mai 2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Brannlia steinbrudd og deponi, gnr/bnr. 40/5 og 40/6, Malvik kommune. Planid: 202004.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 40/5 og gnr/bnr 40/6 i Malvik kommune. Grunneiere: Karl Petter Bugge (40/5) og Odd Corneliussen (40/6). Tiltakshaver: Brannlia Pukk AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen I Brannlia […]
4. februar 2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Årlotten steinbrudd, gnr. 127, bnr. 1, Indre Fosen kommune. Planid: 50542021006.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 127/1 i Indre Fosen kommune.   Tiltakshaver: Dyrendal Transport AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Formålet med denne reguleringsplanen er å legge til rette for steinbrudd på […]
19. januar 2022

Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for; Endringer og utvidelse av plan 2-046 Lauvåsen pukk og Stormyra næringsområde, Stjørdal kommune, planid: 5008

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr. 179/1 m.fl. i Stjørdal kommune.   Tiltakshaver: Lauvåsen Pukk AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen På Lauvåsen og på Stormyra er det i dag pukkverksdrift […]
19. januar 2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Hell miljøpark, gnr. 179, bnr. 1 m.fl., Stjørdal kommune. Planid: 5007.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr. 179/1 m.fl. i Stjørdal kommune.   Tiltakshaver: Midt-Norge massemottak AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for å etablere massemottak […]
13. januar 2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Buås deponi, gnr/bnr. 34/1, Malvik kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringsforslag for Buås deponi (planid: 202106), for deler av eiendommen gnr/bnr. 34/1 i Malvik kommune.   Tiltakshaver: Brødrene Bjerkli AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Formålet med detaljreguleringsplanen er å etablere […]
28. oktober 2021

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Sætnan deponi, gnr/bnr. 189/3 og 502/1, Stjørdal kommune

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringsforslag for Sætnan deponi (planid: 5011), for deler av eiendommen gnr/bnr. 189/3 og 502/1 i Stjørdal kommune.   Tiltakshaver: Trym Anlegg AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Formålet med detaljreguleringsplanen er […]
8. juli 2021

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM FOR FORSET ØVRE, DEL AV GNR/BNR 538/2

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr. 538/2 i Trondheim kommune. Tiltakshaver: Trondheim Massegjenvinning AS og Forset Grus AS Plankonsulent: Pro Invenia AS   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Området er i dag regulert til formålet råstoffutvinning […]
1. juli 2021

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Granby næringsområde, gnr/bnr. 63/278 m.fl, Selbu kommune

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr. 63/278 m.fl. i Selbu kommune.   Tiltakshaver: Granby AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for næringsbebyggelse med […]
18. desember 2020

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Langstein masseuttak, gnr/bnr 5/1 og 5/2, Stjørdal kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 5/1 og 5/2 i Stjørdal kommune.   Tiltakshaver: Tverås Maskin og Transport AS Plankonsulent: Pro Invenia AS   Bakgrunn og formål med detaljreguleringsplanen Formålet med detaljreguleringsplanen er å etablere masseuttak innenfor eiendom […]
29. august 2020

Varsel om oppstart av planarbeid- Verkland Deponi, Gnr. 37 Bnr. 1 og Gnr. 14 Bnr. 1, Malvik kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 37/1 og 14/1 i Malvik kommune. Tiltakshaver: Brødrene Bjerkli AS Plankonsulent: Pro Invenia AS Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Formålet med denne reguleringsplanen er å etablere deponi for varig lagring avrene masser […]
6. august 2020

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR REMMAN KAIANLEGG, GNR/BNR 18/1, BRØNNØY KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-1, 12-8 og 12-14, varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr. 18 Bnr. 1 i Brønnøy kommune. Tiltakshaver: Brønnøy kalk Plankonsulent: Pro Invenia AS Brønnøy kalk har et behov for å styrke sin logistiske fleksibilitet for utskipning av ulike produkttyper. Dagens utskipningsanlegg er designet for å håndtere kun ett kalkprodukt, som […]
6. august 2020

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR SALBERG STEINUTTAK, GNR/BNR 179/2, INDERØY KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-1, 12-8 og 12-14, varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr. 179 Bnr. 2 i Inderøy kommune. Tiltakshaver: Austad Maskinstasjon AS Plankonsulent: Pro Invenia AS Formålet med denne reguleringsplanen å legge til rette for fortsatt uttak innenfor eiendom 179/2. Det har vært drift ved uttaket siden august 2000. I 2001 ble […]
26. mai 2020

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR SOLÅS, GBNR. 9/152, 254 M.FL. LAVIK

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 9/152 og 9/254 m.fl. i Askøy kommune.         Tiltakshaver: Betongindustri AS Plankonsulent: Pro Invenia AS Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, med […]
10. januar 2020

Varsel om oppstart av planarbeid for Meraftasåsen steinbrudd og deponi, gnr/bnr 63/1 og 63/3, Melhus kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, blir det med dette varslet oppstart av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 63/1 og 63/3, i Melhus kommune. Tiltakshaver: Koren Sprengningsservice AS Plankonsulent: Pro Invenia AS Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Formålet med reguleringsplanen er å utvide Meraftasåsen steinbrudd, som er et eksisterende steinbrudd. Det […]
25. oktober 2019

NYTT VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID BIOGASSANLEGG MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr./bnr. 42/3, 43/1 og 42/5 i Midtre Gauldal kommune.   Tiltakshaver er Aune Transport AS. Pro Invenia AS er plankonsulent.   Igangsetting av dette arbeidet har blitt varslet tidligere, men på grunn av […]
14. februar 2019

12/02/2019 VARSEL OM ENDRING AV PLANOMRÅDET FOR DETALJREGULERING «FILLAUNET 2 BOLIGFELT», GNR./BNR. 91/1, HITRA KOMMUNE

Med bakgrunn i originalt utsendt varsel «VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – FILLAUNET 2 BOLIGFELT» om oppstart av planarbeid den 21.11.2016 varsles det nå en endring i størrelse og utforming på planområdet. Nytt areal måler totalt 11 daa. Området er utvidet for å innlemme areal som tillater mest hensiktsmessig løsning for vei inn og ut […]
14. februar 2019

29/01/2019 VARSEL OM ENDRING AV PLANOMRÅDET FOR PLANARBEID VED SKJERDINGSTAD, GNR./BNR. 85/1 OG GNR./BNR. 80/1 MELHUS KOMMUNE

Med bakgrunn i originalt utsendt varsel av oppstart av planarbeid og høring av planprogram utsendt 25.10.2018 varsles det nå en endring i størrelse og utforming på planområdet. Nytt areal måler totalt 234 daa. Området er utvidet i samråd med kommunen for å kunne tilpasse veg. Tiltakshaver er Forset Grus AS. Plankonsulent er Pro Invenia AS. […]
21. desember 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM ESPHAUG STEINBRUDD OG DEPONI, GNR./BNR. 249/1, MELHUS KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift omkonsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr. 249/1 Esphaug steinbrudd og deponi, Melhus kommune Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et areal på ca. 1134 daa, hvor det vil være uttak – eller deponiaktivitet på ca. 470 daa av det totale arealet. […]
18. desember 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM BIOGASSANLEGG MIDTRE GAULDAL, GNR./BNR. 42/3, 43/1 OG 42/5 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskriftom konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr.42/3, 43/1 og 42/5 BiogassanleggMidtre Gauldal, Midtre Gauldal Kommune Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et areal på ca. 204 daa.Det er tatt rikelig med areal slik at en kan finne en optimal plassering av anlegget […]
30. oktober 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM SKJERDINGSTAD, GNR./BNR. 85/1 OG GNR./BNR. 80/1 MELHUS KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr. 85/1, og Gnr./Bnr. 80/1 Skjerdingstad Steinbrudd, Melhus kommune. Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca. 150 Daa. Hensikten med reguleringsarbeidet er å få utvide og gjenoppta område for Skjerdingstad steinbrudd, for […]
21. september 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM SPROVA STEINBRUDD, GNR./BNR. 383/5, STEINKJER KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr. 382/1 Sprova Steinbrudd, Steinkjer kommune. Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca. 136 daa. Hensikten med reguleringsarbeidet er å få utvide område for Sprova steinbrudd, for å sikre fremtidig drift og […]
20. mars 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM MERAFTAÅSEN, Gr/Bnr 63/3, 63/1 m.fl. MELHUS KOMMUNE

I medhold av plan og bygningsloven §§12-3, 12-8, 12 -9 og 14 -2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr/Bnr 63/3, 63/1 m.fl, Meraftaåsen Steinbrudd og deponi, Melhus kommune. Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et totalområde på ca 320 daa. Hensikten med reguleringsarbeidet er å utvide området for Meraftaåsen steinbrudd, […]
15. mars 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – TØNSÅSEN INDUSTRIOMRÅDE deler av eiendommen gnr/bnr 160/1 i Stjørdal kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 160/1 i Stjørdal kommune. Kart over området følger vedlagt. Plannavn (forslag): Reguleringsplan for Tønsåsen industriområde, gnr/bnr 160/1. Parter i reguleringsarbeidet: Tiltakshaver: Tverås Maskin og Transport AS Grunneier: Ole Dybwad Pro […]