25. mai 2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Rapbjørga steinbrudd, gnr. 25, bnr. 1, Melhus kommune. Planid: 2022007.

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om igangsettelse av revidert privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 25/1 i Melhus kommune.   Tiltakshaver: Rapbjørga pukkverk AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Formålet med å revidere gjeldende detaljreguleringsplanen er å utvide planområdet […]
3. mai 2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Brannlia steinbrudd og deponi, gnr/bnr. 40/5 og 40/6, Malvik kommune. Planid: 202004.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 40/5 og gnr/bnr 40/6 i Malvik kommune. Grunneiere: Karl Petter Bugge (40/5) og Odd Corneliussen (40/6). Tiltakshaver: Brannlia Pukk AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen I Brannlia […]