25. mai 2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Rapbjørga steinbrudd, gnr. 25, bnr. 1, Melhus kommune. Planid: 2022007.

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om igangsettelse av revidert privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 25/1 i Melhus kommune.   Tiltakshaver: Rapbjørga pukkverk AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Formålet med å revidere gjeldende detaljreguleringsplanen er å utvide planområdet […]
3. mai 2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Brannlia steinbrudd og deponi, gnr/bnr. 40/5 og 40/6, Malvik kommune. Planid: 202004.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 40/5 og gnr/bnr 40/6 i Malvik kommune. Grunneiere: Karl Petter Bugge (40/5) og Odd Corneliussen (40/6). Tiltakshaver: Brannlia Pukk AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen I Brannlia […]
4. februar 2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Årlotten steinbrudd, gnr. 127, bnr. 1, Indre Fosen kommune. Planid: 50542021006.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 127/1 i Indre Fosen kommune.   Tiltakshaver: Dyrendal Transport AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Formålet med denne reguleringsplanen er å legge til rette for steinbrudd på […]
19. januar 2022

Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for; Endringer og utvidelse av plan 2-046 Lauvåsen pukk og Stormyra næringsområde, Stjørdal kommune, planid: 5008

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr. 179/1 m.fl. i Stjørdal kommune.   Tiltakshaver: Lauvåsen Pukk AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen På Lauvåsen og på Stormyra er det i dag pukkverksdrift […]
19. januar 2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Hell miljøpark, gnr. 179, bnr. 1 m.fl., Stjørdal kommune. Planid: 5007.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr. 179/1 m.fl. i Stjørdal kommune.   Tiltakshaver: Midt-Norge massemottak AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for å etablere massemottak […]
13. januar 2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Buås deponi, gnr/bnr. 34/1, Malvik kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringsforslag for Buås deponi (planid: 202106), for deler av eiendommen gnr/bnr. 34/1 i Malvik kommune.   Tiltakshaver: Brødrene Bjerkli AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Formålet med detaljreguleringsplanen er å etablere […]
28. oktober 2021

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Sætnan deponi, gnr/bnr. 189/3 og 502/1, Stjørdal kommune

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringsforslag for Sætnan deponi (planid: 5011), for deler av eiendommen gnr/bnr. 189/3 og 502/1 i Stjørdal kommune.   Tiltakshaver: Trym Anlegg AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS.   Bakgrunn og formål med reguleringsplanen Formålet med detaljreguleringsplanen er […]