Pro Invenia er spesialister innen telecom og eiendomsfaget. Vi er involvert i utbyggingsprosjekter innen Telecom, og da spesielt mobildekning. Innenfor Eiendom jobber vi med tjenester knyttet til rettigheter og tillatelser til utvikling av grunn og eiendom. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.

Kunngjøringer

14. februar 2019

12/02/2019 VARSEL OM ENDRING AV PLANOMRÅDET FOR DETALJREGULERING «FILLAUNET 2 BOLIGFELT», GNR./BNR. 91/1, HITRA KOMMUNE

Med bakgrunn i originalt utsendt varsel «VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – FILLAUNET 2 BOLIGFELT» om oppstart av planarbeid den 21.11.2016 varsles det nå en endring i størrelse og utforming på planområdet. Nytt areal måler totalt...
Les hele kunngjøringen her
14. februar 2019

29/01/2019 VARSEL OM ENDRING AV PLANOMRÅDET FOR PLANARBEID VED SKJERDINGSTAD, GNR./BNR. 85/1 OG GNR./BNR. 80/1 MELHUS KOMMUNE

Med bakgrunn i originalt utsendt varsel av oppstart av planarbeid og høring av planprogram utsendt 25.10.2018 varsles det nå en endring i størrelse og utforming på planområdet. Nytt areal måler totalt 234 daa. Området er utvidet i samråd...
Les hele kunngjøringen her