Pro Invenia er spesialister innen telecom og eiendomsfaget. Vi er involvert i utbyggingsprosjekter innen Telecom, og da spesielt mobildekning. Innenfor Eiendom jobber vi med tjenester knyttet til rettigheter og tillatelser til utvikling av grunn og eiendom. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.

Kunngjøringer

16. februar 2023

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Viggja Næringspark, Skaun og Orkland kommune.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr. 107 bnr. 1, 2, 3, og 8 i Skaun kommune og deler av eiendom 1/458 i Orkland...
Les hele kunngjøringen her
16. januar 2023

Har du utviklingsplaner for din eiendom i Skaun kommune?

...
Les hele kunngjøringen her