Pro Invenia er spesialister innen telecom og eiendomsfaget. Vi er involvert i utbyggingsprosjekter innen Telecom, og da spesielt mobildekning. Innenfor Eiendom jobber vi med tjenester knyttet til rettigheter og tillatelser til utvikling av grunn og eiendom. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.

Kunngjøringer

29. april 2019

Offentlig høring – Detaljregulering Myrasaga steinbrudd, Gnr. 151 Bnr. 2

Forslaget Detaljregulering for Storneset masseuttak legges ut til offentlig høring og ettersyn i perioden 12.04.2019-07.06.2019 Tiltakshaver er Karl Einar Stubsjøen. Plankonsulent er Pro Invenia AS. Hele kunngjøringen med plandokumenter...
Les hele kunngjøringen her
9. april 2019

Offentlig høring – Detaljregulering for Storneset masseuttak, deler av Gnr. 230 Bnr. 10 m.fl.

Forslaget Detaljregulering for Storneset masseuttak legges ut til offentlig høring i perioden 04.04.2019-20.05.2019 Tiltakshaver er Almås Maskin AS. Plankonsulent er Pro Invenia AS. Hele kunngjøringen med plandokumenter kan sees på...
Les hele kunngjøringen her