Pro Invenia er spesialister innen telecom og eiendomsfaget. Vi er involvert i utbyggingsprosjekter innen Telecom, og da spesielt mobildekning. Innenfor Eiendom jobber vi med tjenester knyttet til rettigheter og tillatelser til utvikling av grunn og eiendom. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.

Kunngjøringer

8. juli 2021

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM FOR FORSET ØVRE, DEL AV GNR/BNR 538/2

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr. 538/2 i Trondheim kommune. Tiltakshaver: Trondheim Massegjenvinning AS og Forset...
Les hele kunngjøringen her
1. juli 2021

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Granby næringsområde, gnr/bnr. 63/278 m.fl, Selbu kommune

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr. 63/278 m.fl. i Selbu kommune.   Tiltakshaver: Granby...
Les hele kunngjøringen her