Pro Invenia er spesialister innen telecom og eiendomsfaget. Vi er involvert i utbyggingsprosjekter innen Telecom, og da spesielt mobildekning. Innenfor Eiendom jobber vi med tjenester knyttet til rettigheter og tillatelser til utvikling av grunn og eiendom. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.

Kunngjøringer

29. august 2020

Varsel om oppstart av planarbeid- Verkland Deponi, Gnr. 37 Bnr. 1 og Gnr. 14 Bnr. 1, Malvik kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 37/1 og 14/1 i Malvik kommune. Tiltakshaver: Brødrene Bjerkli AS Plankonsulent: Pro...
Les hele kunngjøringen her