Pro Invenia er spesialister innen telecom og eiendomsfaget. Vi er involvert i utbyggingsprosjekter innen Telecom, og da spesielt mobildekning. Innenfor Eiendom jobber vi med tjenester knyttet til rettigheter og tillatelser til utvikling av grunn og eiendom. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.

Kunngjøringer

18. desember 2020

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Langstein masseuttak, gnr/bnr 5/1 og 5/2, Stjørdal kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 5/1 og 5/2 i Stjørdal kommune.   Tiltakshaver: Tverås Maskin og Transport...
Les hele kunngjøringen her