Pro Invenia er spesialister innen telecom og eiendomsfaget. Vi er involvert i utbyggingsprosjekter innen Telecom, og da spesielt mobildekning. Innenfor Eiendom jobber vi med tjenester knyttet til rettigheter og tillatelser til utvikling av grunn og eiendom. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.

Kunngjøringer

25. mai 2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Rapbjørga steinbrudd, gnr. 25, bnr. 1, Melhus kommune. Planid: 2022007.

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om igangsettelse av revidert privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 25/1 i Melhus kommune.   Tiltakshaver: Rapbjørga pukkverk...
Les hele kunngjøringen her
3. mai 2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Brannlia steinbrudd og deponi, gnr/bnr. 40/5 og 40/6, Malvik kommune. Planid: 202004.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 40/5 og gnr/bnr 40/6 i Malvik kommune. Grunneiere: Karl Petter Bugge (40/5) og Odd...
Les hele kunngjøringen her