Pro Invenia er spesialister innen telecom og eiendomsfaget. Vi er involvert i utbyggingsprosjekter innen Telecom, og da spesielt mobildekning. Innenfor Eiendom jobber vi med tjenester knyttet til rettigheter og tillatelser til utvikling av grunn og eiendom. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.

Kunngjøringer

6. august 2020

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR REMMAN KAIANLEGG, GNR/BNR 18/1, BRØNNØY KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-1, 12-8 og 12-14, varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr. 18 Bnr. 1 i Brønnøy kommune. Tiltakshaver: Brønnøy kalk Plankonsulent: Pro Invenia AS Brønnøy kalk har et behov for å...
Les hele kunngjøringen her
6. august 2020

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR SALBERG STEINUTTAK, GNR/BNR 179/2, INDERØY KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-1, 12-8 og 12-14, varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr. 179 Bnr. 2 i Inderøy kommune. Tiltakshaver: Austad Maskinstasjon AS Plankonsulent: Pro Invenia AS Formålet med denne...
Les hele kunngjøringen her