Pro Invenia er spesialister innen telecom og eiendomsfaget. Vi er involvert i utbyggingsprosjekter innen Telecom, og da spesielt mobildekning. Innenfor Eiendom jobber vi med tjenester knyttet til rettigheter og tillatelser til utvikling av grunn og eiendom. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.

Kunngjøringer

21. desember 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM ESPHAUG STEINBRUDD OG DEPONI, GNR./BNR. 249/1, MELHUS KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om
konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr. 249/1 Esphaug steinbrudd og deponi, Melhus kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskriftom konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr.42/3, 43/1 og 42/5 BiogassanleggMidtre Gauldal, Midtre Gauldal...

Les hele kunngjøringen her