Pro Invenia er spesialister innen telecom og eiendomsfaget. Vi er involvert i utbyggingsprosjekter innen Telecom, og da spesielt mobildekning. Innenfor Eiendom jobber vi med tjenester knyttet til rettigheter og tillatelser til utvikling av grunn og eiendom. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.

Kunngjøringer

30. oktober 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM SKJERDINGSTAD, GNR./BNR. 85/1 OG GNR./BNR. 80/1 MELHUS KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr. 85/1, og Gnr./Bnr. 80/1 Skjerdingstad Steinbrudd, Melhus kommune. Planarbeidet som nå...
Les hele kunngjøringen her
21. september 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM SPROVA STEINBRUDD, GNR./BNR. 383/5, STEINKJER KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr. 382/1 Sprova Steinbrudd, Steinkjer kommune. Planarbeidet som nå starter opp, omfatter et...
Les hele kunngjøringen her
20. mars 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM MERAFTAÅSEN, Gr/Bnr 63/3, 63/1 m.fl. MELHUS KOMMUNE

I medhold av plan og bygningsloven §§12-3, 12-8, 12 -9 og 14 -2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr/Bnr 63/3, 63/1 m.fl, Meraftaåsen Steinbrudd og deponi, Melhus kommune. Planarbeidet som...
Les hele kunngjøringen her
15. mars 2018

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – TØNSÅSEN INDUSTRIOMRÅDE deler av eiendommen gnr/bnr 160/1 i Stjørdal kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 160/1 i Stjørdal kommune. Kart over området følger vedlagt. Plannavn...
Les hele kunngjøringen her
19. desember 2017

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM MYRASAGA STEINBRUDD, Gnr./Bnr. 151/2, MELHUS KOMMUNE

I medhold av plan og bygningsloven §§12-3, 12-8, 12 -9 og 14 -2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr./Bnr. 151/2 Myrasaga steinbrudd, Melhus...
Les hele kunngjøringen her
18. oktober 2017

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – AUNÅSEN BOLIGFELT

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 132/1 og 132/9 i Melhus kommune. Plannavn (forslag):...
Les hele kunngjøringen her