Pro Invenia er spesialister innen telecom og eiendomsfaget. Vi er involvert i utbyggingsprosjekter innen Telecom, og da spesielt mobildekning. Innenfor Eiendom jobber vi med tjenester knyttet til rettigheter og tillatelser til utvikling av grunn og eiendom. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.

Kunngjøringer

26. mai 2020

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR SOLÅS, GBNR. 9/152, 254 M.FL. LAVIK

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 9/152 og 9/254 m.fl. i Askøy kommune.         [caption...
Les hele kunngjøringen her