Pro Invenia er spesialister innen telecom og eiendomsfaget. Vi er involvert i utbyggingsprosjekter innen Telecom, og da spesielt mobildekning. Innenfor Eiendom jobber vi med tjenester knyttet til rettigheter og tillatelser til utvikling av grunn og eiendom. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.

Kunngjøringer

9. april 2019

Offentlig høring – Detaljregulering for Storneset masseuttak, deler av Gnr. 230 Bnr. 10 m.fl.

Forslaget Detaljregulering for Storneset masseuttak legges ut til offentlig høring i perioden 04.04.2019-20.05.2019 Tiltakshaver er Almås Maskin AS. Plankonsulent er Pro Invenia AS. Hele kunngjøringen med plandokumenter kan sees på...
Les hele kunngjøringen her
9. april 2019

Offentlig ettersyn – Fillheia boligfelt, deler av Gnr. 91 Bnr. 1 m.fl.

Forslaget Fillheia boligfelt legges ut til offentlig ettersyn i perioden 02.04.2019-14.05.2019 Grunneier og tiltakshaver er Torbjørn Glørstad. Plankonsulent er Pro Invenia AS. Hele kunngjøringen med plandokumenter kan sees på kommunens...
Les hele kunngjøringen her