Pro Invenia er spesialister innen telecom og eiendomsfaget. Vi er involvert i utbyggingsprosjekter innen Telecom, og da spesielt mobildekning. Innenfor Eiendom jobber vi med tjenester knyttet til rettigheter og tillatelser til utvikling av grunn og eiendom. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.

Kunngjøringer

6. juli 2017

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM STORNESET MASSEUTTAK, Gnr/Bnr 230/10, 230/28, MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

I medhold av plan og bygningsloven §§12-3, 12-8, 12 -9 og 14 -2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av privat reguleringsplan for Gnr/Bnr 230/10, 230/28 m.fl Storneset masseuttak, Midtre Gauldal kommune.   Planarbeidet...
Les hele kunngjøringen her
14. mars 2017

Varsel om oppstart av planarbeid– Svahøa Skiferbrudd – Oppdal Kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsler vi med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 356/1 i Oppdal kommune. Kart over området følger vedlagt. Grunneier: Oppdal...
Les hele kunngjøringen her