Pro Invenia er spesialister innen telecom og eiendomsfaget. Vi er involvert i utbyggingsprosjekter innen Telecom, og da spesielt mobildekning. Innenfor Eiendom jobber vi med tjenester knyttet til rettigheter og tillatelser til utvikling av grunn og eiendom. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.

Kunngjøringer

14. mars 2017

Varsel om oppstart av planarbeid– Svahøa Skiferbrudd – Oppdal Kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsler vi med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 356/1 i Oppdal kommune. Kart over området følger vedlagt. Grunneier: Oppdal...
Les hele kunngjøringen her
21. november 2016

Varsel om oppstart av planarbeid – Fillatunet 2 boligfelt – Hitra kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 91/1 i Hitra kommune. Kart over området følger vedlagt. Plannavn (forslag):...
Les hele kunngjøringen her