Pro Invenia er spesialister innen telecom og eiendomsfaget. Vi er involvert i utbyggingsprosjekter innen Telecom, og da spesielt mobildekning. Innenfor Eiendom jobber vi med tjenester knyttet til rettigheter og tillatelser til utvikling av grunn og eiendom. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, tett oppfølging og fokus på løsninger.

Kunngjøringer

18. oktober 2017

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – AUNÅSEN BOLIGFELT

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det med dette om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommene gnr/bnr 132/1 og 132/9 i Melhus kommune.   Plannavn (forslag):...
Les hele kunngjøringen her
29. september 2017

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – REGULERINGSPLAN, UTVIDELSE AV FORSET STEINBRUDD

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringsplan for deler av eiendommen gnr/bnr 38/2 i Klæbu kommune. Grunneier: Ole Arild...
Les hele kunngjøringen her